Vester Hæsinge

Præstegård 2022

Den over 300 år gamle præstegård i V. Hæsinge er under kraftig restaurering. Den nordlige udbygning mod haven får helt nyt fundament, bindingsværk og tavl samt mange nye vinduer, m.m. Under arbejdet har vi bl.a. fået adgang til dele af den 300 år gamle mur, som var  præstegårdens oprindelige ydermur, opbygget af ubrændte lersten.
Der indbydes til besigtigelse af byggeriet samt fortælling om projektforløbet. Der trakteres med røde pølser, øl og vand. Alle interesserede er velkomne.
Menighedsrådet