De historiske rødder

For 200 år siden var Vester Hæsinge en stor bondelandsby med 26 gårde.

Området syd for Vester Hæsinge er en udløber af Svanninge bakker og derfor meget kuperet med smukke naturområder og en hel del skov.

I Ny Stenderup ligger en gammel vandmølle, Trente Mølle, der i dag er indrettet til formålet og drevet af forskellige institutioner samt Fåborg og Broby kommuner.

Mellem Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse ligger godset Sandholt med den fredede smukke, hvide firefløjede hovedbygning fra middelalderen. Slottet var oprindelig omgivet af voldgrave, som nu delvis er opfyldt. De ældste avlsbygninger er fra 1770erne.

Sandholts Lyndelse er klassificeret som bevaringsværdig landsby, idet gårdene i overvejende grad stadig ligger samlet omkring kirken. Kun 3 af de 23 gårde blev udflyttet ved udskiftningen for 200 år siden, og ingen er siden flyttet ud.
Indtil 1961 havde Sandholts Lyndelse egen skole, nu går børnene i skole i Brobyværk, hvortil transporten foregår med skolebus.

Læs mere om vores historie i artiklerne fra vores foreningsblad “3. Halvleg” (link til lokalhistorisk arkiv):