Hvad går det ud på?
Bestyrelsen for Lokalrådet har taget initiativ til, at der bliver oprettet nogle Outdoor-grupper mhp. udvikling af de grønne områder i lokalområdet. Disse grupper består af frivillige borgere, der gerne vil bidrage til denne udvikling.

X-huset er nu ombygget og i den forbindelse vil man gerne, at de grønne områder løftes tilsvarende, så vores lokalområde bliver mere interessant og kan tilbyde forskelligartede aktiviteter såvel indendørs som udendørs. Formålet er at trække nytilflyttere til men også som et tilbud til områdets beboere for herigennem at opleve et større fælleskab.

Den ene af disse Outdoor-grupper er Skovsøgruppen, som har udarbejdet forslag til, hvordan området ved Skovsøen kan udvikles og tilbyde tidssvarende friluftsfaciliteter og dermed blive til et endnu mere velbesøgt område for mange mennesker. Vi har igennem hele forløbet haft fokus på, at området skal rumme elementer, som alle – børn, unge, ældre, skoler, institutioner og naturglade personer kan få glæde af.

Der er nu bygget en bålhytte, 2 shelters, lavet bord og bænkesæt, koge- og grillsted samt lavet et skur, hvor der er kogegrej, og natur- og teknikgrej fx vandkikkert, forstørrelsesbægre m.v. som man kan låne. Børnefamilier, skoler, og institutioner, spejdere osv. har mulighed for at botanisere – man kan også overnatte i shelterne, lave mad på bål osv.

Vi vil gerne have etableret et springvand ude i søen og have bygget en platform. Vi ved at området tiltrækker fiskelystne – ikke kun voksne men også børn. At kunne gå ud på denne platform for at fiske vil gøre det mere sikkert. På platformen kommer der bænke, som dem, der blot ønsker at stoppe op og drikke en kop kaffe, kan sidde på og så lytte til springvandet.

Vi vil gerne have lavet græsarmeringsstier i området, så det er muligt at komme rundt med både barnevogne, klapvogne, rollator, kørestole eller lign. Ligeledes vil vi gerne have et toilet – det skal være et handicap-toilet, så det kan benyttes af alle. Størst mulig tilgængelighed til Skovsø-området vægter vi højt.

Karen Møller

Peter Larsen

Rita Hansen

Mette Henningsen

Per Bertelsen