Ny Stenderup Beboerforening

 

Ny Stenderup Beboerforening er en sammenslutning af beboere i Ny Stenderup, der ønsker at styrke fællesskabet og udviklingen i deres lokale samfund. Foreningen har til formål, at virke til gavn for beboernes fælles interesser herunder understøtte fælles arrangementer og udvikling af Ny Stenderup området.

Foreningen vil give beboerne i Ny Stenderup mulighed for sammen at drøfte forhold i området, der har almindelig interesse og er dialogpartneren med kommunen og andre lokalområder når det gælder forhold af almindelig interesse. Sidst kan foreningen med beboernes tilslutning overfor myndigheder eller andre fremsætte forslag om gennemførelse af projekter, som er ønsket af beboerne.

Henvendelse kan ske på landskabsby@gmail.com

Foreningen har en intern Facebook side “Landskabsby – Ny Stenderup”.

Bestyrelsen består af:

Formand
Bjarne Brøndgaard
Horseballevej 11
Tlf. 23629603

Næstformand
Lars Holmegaard

Kasserer
Gert Pryds

Sekretær
Ulla Andersen Ploug

Øvrige medlemmer
Susanne Christensen
Ursula Schyberg
Hermann Ploug
Louise Knudsen

Se vores vedtægter her…