X-huset og Udviklingsrådet adskilles

23. juni 2017 var en stor dag i Vester Hæsinge – her kunne vi endelig slå dørene op til områdets nye store fælleshus – det nye X-huset. Mange havde kæmpet for at projektet skulle lykkes – og nu stod det der endeligt. Nu skulle huset udvikles og de mange intentioner skulle indfries. X-huset og Lokalrådet fik i 2017 og 2018 justeret de fælles vedtægter for at imødekomme ønsket om en god drift af X-huset og udvikling af hele lokalområdet. Der har været nødvendigt med et stærkt fokus på X-husets drift, men det har samtidig betydet en nedprioritering af den brede udvikling af vores fælles lokalområde.

 

Det vil Udviklingsrådet gerne gøre noget ved og derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt er ændringer af X-huset/Lokalrådets vedtægter, således at X-Huset alene forbliver en selvejende institution, med egen bestyrelse og økonomi.

Lokalrådet dannes på samme møde efterfølgende ved at stifte en ny forening “Lokalråd”, hvis formål er at understøtte den samlede udvikling af vores område og de fire byer. Denne gennemføres dog kun, hvis der er opbakning til de nye vedtægter for X-huset.
Vi håber der vil være bred opbakning til begge foreninger, som vi forventer vil få et tæt samarbejde i fremtiden.

Indkaldelse af alle borgere i Vester Hæsinge, Ny og Gl. Stenderup samt Sandholts Lyndelse til
Ekstraordinær generalforsamling i Vester Hæsingeegnes Udviklingsråd, tirsdag den 30. november kl. 19.00 i X-Huset.

Dagsorden for mødet er:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Forslag til nye vedtægter for – Den selvejende institutions ”Vester Hæsinge egnens Udviklingsråd”, som fremover bliver Den selvejende institutions ”X-huset”.
  Vedtægterne udskiller opgaven som Lokalråd for Vester Hæsinge egnen.
  Forslag til vedtægtsændringer vil fremgå inden generalforsamlingen*.
 3. Den ekstraordinære generalforsamling godkender, at der herefter kan ske nyvalg til den fremtidige bestyrelse af X-huset, og at tidligere valg af revisor fortsætter uændret til den førstkomne ordinære generalforsamling.
 4. Valg til bestyrelsen af X-huset.

  * Se forslag til Vedtægter for X-Huset

I forbindelse med ændringerne i Den selvejende institutions ”Vester Hæsinge egnens Udviklingsråd” vedtægter, har Vester Hæsingeegnen formelt ikke noget Lokalråd. Derfor indkaldes der til stiftende generalforsamling for stiftelse af en formel ramme omkring et nyt Lokalråd, således at vores egn fortsat er repræsenteret med et klart formål og en bestyrelse til at efterleve formålet.

Indkaldelse af alle borgere i Vester Hæsinge, Ny og Gl. Stenderup samt Sandholts Lyndelse til
Stiftende generalforsamling for Lokalrådet for Stenderup, Lyndelse og Hæsinge, tirsdag den 30. november kl. 20.00 i X-Huset

Dagsorden for mødet er:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Forslag til vedtægter** for Lokalrådet for Hæsinge, Lyndelse og Stenderup.
  Forslag til navn og vedtægter vil blive gennemgået på den stiftende generalforsamling.
  Forslag til vedtægter vil fremgå inden den stiftende generalforsamlingen.
 3. Valg af lokalrådsmedlemmer jf. § 4.
 4. Valg af to revisorer.

  **Se forslag til Vedtægter for Lokalrådet for Stenderup, Lyndelse og Hæsinge

Herunder har det nuværende Udviklingsråd fremhævet en række fordele ved en deling mellem borgerhuset “X-huset” og “Udviklingsrådet”. På mødet vil Udviklingsrådet uddybe dette nærmere.

X-Huset

 • X-Huset har været under udviklingsrådets ansvar, det har gjort at det ikke altid har fået den opmærksomhed som det måske burde.
 • En selvstændig bestyrelse for X-Huset vil betyde fuld fokus på huset.
 • X-Husets fremtidige bestyrelse får ansvaret for husets økonomi uden indblanding fra Udviklingsrådet.
 • X-Huset vil som selvstændig enhed vil i større udstrækning kunne drives professionelt.
 • De borger der er mest optaget af vores fælles borgerhus, skal alene forholde sig til dette.

Lokalrådet

 • Den nuværende bestyrelse har ønske om øget fokus på udvikling for hele vores egn.
 • Udviklingsråd har mange opgaver liggende, som er vigtige at tage hånd om.
 • Udviklingsrådet skal kunne koncentrere sig om optimering, udvikling og fællesskab for hele vores egn.
 • De borger der er mest optaget af vores fælles udvikling af hele egnen, skal alene forholde sig til dette.

Venlig hilsen
Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på