Menighedsrådsvalg i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse

Menighedsrådsvalg i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse. Orienterings- og opstillingsmøde i Vester Hæsinge Præstegård, tirsdag den 13. september kl. 19.00 – 20.30

I forbindelse med valg til Menighedsrådet for den næste 4 årige periode afholder Menighedsrådet for Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse Sogne orienteringsmøde, hvor der vil blive gjort rede for kirkernes økonomiske forhold samt kommende projekter. Orienteringsmødet kan samtidig fungere som opstillingsmøde. Ved menighedsrådsvalget i 2008 blev vore to menighedsråd sammenlagt og består i dag af 8 medlemmer, 5 fra Vester Hæsinge og 3 fra Sandholts Lyndelse samt 1 suppleant fra hvert sogn, det er en ordning som har fungeret glimrende i 8 år og vil fortsætte fremover. Vi håber, at mange har lyst til at stille op som kandidater til Menighedsrådet og på den måde bidrage til et påvirke kirkens rolle i vore lokalsamfund. Vi i Menighedsrådet synes, vi har et fint samspil med alle foreninger og institutioner i lokalområdet, og er taknemmelige for den opbakning til kirkelige aktiviteter, som vi oplever i vore 2 sogne. Vi glæder os til at møde borgerne i det fremtidige kirkelige arbejde. Et af de helt store projekter bliver iværksættelse og koordinering af aktiviteter i forbindelse med fejringen af Luther- året i 2017. Der serveres kaffe og kage. Vel mødt til orienterings- og opstillingsmødet!

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på