Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Den selvejende Institution Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-huset

Afholdes i X-Huset tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00.

Alle borgere på Vester Hæsinge-egnen kan deltage og har stemmeret. Vester Hæsinge egnen dækker over: Ny og Gl. Stenderup, Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge.

Dagsorden jævnfør vedtægterne:

1. Velkomst – v. formand Hans Christian Balle

2. Valg af dirigent og referent.

3. Valg af stemmetællere – 2 stk.

4. Beretning – v. formand Hans Christian Balle

5. Regnskab og budget –  v. Kasserer Jørgen Brink

6. Indkomne forslag.

(Jf. §6, stk. 4 Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse, og formanden skal videresende til de øvrige rådsmedlemmer senest 4 dage før.

Jf.§7, stk. 1 Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.)

7. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter / visioner, samt præsentation af aktiviteter fra X-husets daglige brugere.

8. Valg af lokalrådsmedlemmer jf. § 4.

9. Valg af to revisorer + en suppleant

10. Eventuelt.  

Vel mødt!!

Venlig hilsen

Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på