Lægmandsgudstjeneste

Torsdag den 28. februar kl. 19.30

Marijanne N. Hansen prædiker i Sandholts Lyndelse Kirke

Vi fortsætter efterårets række af aftengudstjenester, hvor lokale folk holder prædikenen med udgangspunkt i en selvvalgt bibeltekst. Gudstjenesterne har vi valgt at lægge på torsdage, så man evt. kan spise i X-Husets madklub først. Menighedsrådet serverer et glas vin i våbenhuset efter gudstjenesten!