Som konsekvens af de senest udmeldte Covid-19-restriktioner aflyses generalforsamlingen i Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd og udsættes. Der vil med opslag på www.vesterhaesinge.dk og www.facebook.com meddeles en ny dato for afholdelsen af generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Udviklingsrådet