Generalforsamling i Vester Hæsinge Vandværk

vandmaalerHusk det er mandag den 23. marts kl. 19.00 at
Andelsselskabet Vester Hæsinge Vandværk
afholder ordinær generalforsamling – det foregår i X-Huset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg:
  Mogens Strøjer Madsen
  Peter Bonnesen
 5. Valg af suppleant til bestyrelsen
  På valg: Peter Høj
 6. Valg af reviser
  På valg: Bent Lollesgaard
 7. Valg af revisorsuppleant
  På valg: Erik Struer
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Eventuelt

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på