Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00 er der indkaldt til ordinær generalforsamling for Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd, som afholdes i X-Huset.

Udviklingsrådet vil her fremlægge en række ændringsforslag til vedtægterne til beslutning. Ændringsforslagene berører følgende paragraffer:
* §3 Udviklingsrådets opgaver
* §4 Udviklingsrådets medlemmer
* §12 X-Huset

Ændringsforslagene kan ses i nedenstående dokument (klik på link), hvor tilføjelser er markeret med blåt og sletninger markeret med rødt/gennemstreget

Vedtægter med ændringsforslag