Udsættelse af foredrag om Chr. Richardt

Tirsdag d.20. okt. kl. 14.00 i V. Hæsinge Præstegård
Foredraget om digteren og forfatteren Chr. Richardt ved Eva Ladefoged er udsat, idet en væsentlig del af arrangementet ville indeholde megen sang af digterens studenterviser, fædrelandssange og årstidssange. Men med sang i konfirmandstuen er der ikke plads til mange.
Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på