I løbet af den forgangne uge har regeringen besluttet at fastholde grænsen på antal personer i forsamling ved visse arrangementer på 100 personer. Som konsekvens heraf har planlægningsgruppen for Tour de Vester Hæsinge besluttet at aflyse årets arrangement.

Gruppen har vurderet, at det ikke er realistisk at gennemføre arrangementet uden risiko for at bringe folk i potentiel smittefare og har derfor valgt at tage konsekvensen. Gruppen har dog besluttet at holde fast i en planlagt nøglekonkurrence.  Konkurrencen har en cykel som hovedpræmie + 4 mindre præmier. Nøglerne koster 50 kr./stk. Salget begynder ved dagens Genåbningsbrunch i X-Huset fortsætter ved VH-pizza i de kommende 2 weekender, så længe der er nøgler at sælge. Mere info herom senere.