Temagudstjeneste om 1600-tallet

Søndag 28. februar. kl. 16.00 i V. Hæsinge kirke

I oktober 2020 afholdtes en særlig temagudstjeneste med fokus på 1500-tallet, hvor der
fremførtes orgelmusik, salmer og prædiken fra den tid.
Nu holder vi igen en temagudstjeneste, denne gang om 1600-tallet. Organist Thomas
spiller orgelmusik af Bach og Händel og kirkesanger Gy synger 2 salmer af den tids
store salmedigter, Thomas Kingo.
I 1600-tallet blev Luthers reformatoriske lære sat i system i dét, der kom til at hedde den
lutherske ortodoksi, det vil der blive fortalt om under gudstjenesten – som desværre
stadig kun må vare 30 min.
Med nuværende restriktioner er der plads til 20 personer i V. Hæsinge kirke.
Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på