Stort fremmøde på arbejdsdag i X-Huset

X-Husets Handymen-gruppe afholdt i går lørdag den 26. sept. arbejdsdag i og omkring X-Huset. 18 veloplagte folk var mødt frem og var klar til opgaverne. X-husets pedeller, Bo Møller og Bent Pedersen havde på forhånd forberedt en lang liste af mulige opgaver til dagens arbejde.

Handymen-gruppen indledte dagen med kaffe og fordeling af opgaverne. Så blev der kørt på med hækklipning, oprydning, lugning af ukrudt, vinduesvask, rivning af gårdsplads, ukrudtsbrænding, smøring af låse, opsætning af inventar og meget andet.

Dagen sluttede med mad og drikke – veltillavet frokost fra Birgitte og John – og ikke mindst hyggeligt samvær i det gamle lærerværelse.

Stor enighed var der blandt deltagerne om, at listen over arbejdsopgaver aldrig bliver tom. Derfor er der altid plads til flere i gruppen. Kontakt blot Bo Møller på 12345bomoller@gmail.com.

Tak til alle som deltog.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på