Der er godt gang i processen omkring Det Nye X-Hus

I oktober og november har der været afholdt en række projektmøder med deltagelse af X-Husets projektgruppe, Mutopia Arkitekter og OBH Ingeniører.

DNXprojektmøde4

Vi er nu så langt, at vi inden længe fremsender de detaljerede tegninger til godkendelse hos de fonde der støtter projektet, og samtidigt sender vi byggeansøgningen til kommunen, hvorefter vi kan sende projektet i udbud.

Der er lavet nogle justeringer i forhold til det oprindelige projekt, og er du interesseret i at høre sidst nyt… så mød op til det åbne repræsentantskabsmøde i X-Huset torsdag den 26. november kl. 19.30, hvor Det Nye X-Hus er på dagsordenen…