Stadig midler i “Puljen til landsbyfornyelse” 2019

Puljen til landsbyfornyelse

Borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune kan via Puljen til landsbyfornyelse 2019, søge om støtte til fornyelse af deres ældre bolig, samt til nedrivning af udtjente boliger eller nedlagt erhverv.

Der er stadig midler i Puljen til landsbyfornyelse 2019 – Populært kaldet “Nedrivningspuljen”. Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd opfordrer bygningsejere af ejendomme, der er væsentligt nedslidte og derfor potentielt kan få glæde af puljens midler i forbindelse med renovering eller nedrivning til at kontakte FMK’s Plan og Kultur-afdeling.

Søg om støtte til
• Nedrivning eller bygningsfornyelse af dårlige boliger opført før 1960, nedrivning af private, nedlagte erhvervsbygninger (indenfor landsbyafgrænsning )
• Bygningsfornyelse af forsamlingshuse eller tilsvarende anvendelse
• Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

Bygningsfornyelse
Der kan opnås tilskud til 25% af udgifterne til udvendig fornyelse af boligers tag, facader, vinduer, døre mv., dog maks. 200.000 kr. inkl. moms i støtte pr. ejendom. Boligen skal være fra før 1960 og være væsentlig nedslidt for at kunne komme i betragtning.

For at opnå tilskud til bygningsfornyelse, er det en betingelse at bygningsfornyelsen udføres i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige arkitektoniske byggestil. Evt. lokalplaner mv. skal overholdes og en evt. byggetilladelse indhentes hos kommunens byggesagsafdeling.

Nedrivning af bolig eller erhverv
Der kan opnås tilskud til 100% af udgifterne til nedrivning af boliger fra før 1960, som er beliggende i en by med op til 3000 indbyggere.

Ved nedlagte, private erhvervsbygninger gives der 50% i støtte. De nedlagte erhvervsbygninger skal være beliggende i en by og være skæmmende for dens omgivelser før, der kan gives støtte.

Hvordan søger man?
Hvis bygningsejere er interesserede, opfordrer vi til, at de søger om støtte fra puljen til landsbyfornyelse gennem vores hjemmeside her: https://www.fmk.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/bygge-om-nyt-eller-til/byfornyelse/. Her findes desuden yderligere oplysninger om landsbypuljens kriterier og ansøgningsfrister.

Ansøgningerne behandles af Teknik- og Miljøudvalget.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på