St. Bededagsaften i Vester Hæsinge Kirke

Torsdag den 26. april – 19.00 – efter Gudstjenesten er der varme hveder i våbenhuset.

Årets konfirmander:

Konfirmation i Sandholts Lyndelse Kirke lørdag den 5. maj kl. 10.30 ved præst Eva Ladefoged.
Sofia Jasmin Jensen Leach

Vester Hæsinge Kirke søndag den 6. maj kl. 10.30 ved præst Eva Ladefoged.
Andrea Smed Vestergaard, Cátálina Albertina Dubsky, Clara Lykke Tinglev, Freja Torndahl, Katrine Sparvath Johansen, Johannes Bohnsen, Marie Blander Phillip og Krista Fobian