Traditionen tro skal der sendes en heks til Bloksbjerg Sankt Hans Aften, og i år vil det ske sammen med den officielle indvielse af skovsøområdet

Søndag den 23 juni kl. 19.00

Skovsøgruppen byder denne aften på en grillpølse i anledningen af, at vi ved fælles hjælp nu er ved at være i mål med de fleste af vores planer for området.

Klokken ca 20.30 bliver bålet tændt, og kommunalbestyrelsesmedlem Anstina Krogh holder årets båltale.

Der vil aftenen igennem kunne købes øl, vand og vin.

Vi håber at alle der har lyst, vil komme og fejre denne aften med os.

Mange midsommer hilsner – ”Skovsøgruppen”