Salmemareton i Sh. Lyndelse Kirke

SANDHOLTS LYNDELSE KIRKE

Salmemaraton den 20. oktober 2017 kl. 10.00

Salmemaraton foregår på provstiplan, og her
er det planen at man kan nå rundt og besøge
provstiets 20 kirker og nå at synge 100 – 120
af salmebogens 792 salmer i løbet af 2017.
Man begynder med at høre lidt om kirkens
historie – særligt relateret til reformationen
– derefter synger man 5 – 6 salmer og hører
lidt om dem.

Salmesang og fortælling om salmerne ved
sognepræst Eva Ladefoged

644 Aldrig er jeg uden våde …
645 Stille er min sjæl til Gud …
655 Er du modfalden, kære ven …
676 Guds fred er mer end englevagt …

Jørgen Krogh fortæller om kirkens historie

678 Guds fred er glæden i dit sind …
674 Sov sødt, barnlille …
658 Når jeg er træt og trist …

Efter arrangementet serveres kaffe/te/kringle i våbenhuset

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på