Rokade i bestyrelserne for Udviklingsrådet og X-Huset

Laurits Knudsen

Laurits Knudsen bestred posten som formand for Lokalrådet og X-husets bestyrelse frem til generalforsamlingen i marts måned, hvor han ikke genopstillede.

På grund af det store projekt med færdiggørelse og ibrugtagning af Det Nye X-Hus, blev det dog aftalt at Laurits fortsatte som formand for X-Husets bestyrelse i en tidsbegrænset periode frem til 1. oktober 2017. Tiden er nu kommet, hvor Laurits viger pladsen efter et langt solidt træk bl.a. med etablering af Det Nye X-Hus.

X-Husets bestyrelse har på et møde den 3. oktober konstitueret sig med Jørgen Brink som ny formand, og Kaj Stengård som næstformand.

Laurits udtaler, at det er vigtigt, at vi hele tiden giver plads til nye kræfter, så vi sikrer, at så mange som muligt i lokalområdet sætter deres præg på udviklingen og nyskabelsen i vores fællesskab.

 

Jørgen Brink

Formand for Vester Hæsinge-egnens Udviklingsråd, Jørgen Brink, har efter mange års ihærdigt og vedholdende arbejde valgt at stoppe som formand for Udviklingsrådet (lokalrådet).

Jørgen ønsker at give plads til friske kræfter i Udviklingsrådet og vil fremover koncentrere sit arbejde for et aktivt lokalområde i X-Husets bestyrelse.

Jørgen udtaler, at lokalområdet har haft stor succes med etableringen af Det Nye X-Hus. Nu er opgaven at sikre X-Husets fremtidige drift og udvikling, og skabe en god ramme for alle de initiativer/aktiviteter, der blomstrer i og omkring X-Huset.

 

Udviklingsrådet har besluttet, at fortsætte uden formand frem til generalforsamlingen, som afholdes torsdag den 22. februar 2018.
Udviklingsrådets kontaktperson er indtil da næstformand Hans Christian Balle, hans.balle@hotmail.com

 

På følgende sider kan du se de opdaterede bestyrelser og deres kontaktoplysninger:

Udviklingsrådet: http://u867479783-vesterhaesinge-dk.hostingerapp.com/udviklingsraadet/

X-Huset: http://www.x-huset.dk/x-huset-bestyrelse/

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på