Resultat af generalforsamlingen i Vester Hæsinge Forsamlingshus

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOnsdag den 25. marts afholdt Vester Hæsinge Forsamlingshus sin ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fremlagde her forslag om at opløse foreningen, hvilket et flertal af de fremmødte stemte for.

Opløsning af foreningen kræver jævnfør vedtægterne, at 2/3 af alle medlemmer stemmer for forslaget på den ordinære generalforsamling.
Da antallet af fremmødte medlemmer ikke var nok til at opfylde denne betingelse, vil den nye bestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling udsendes direkte til alle medlemmer.

På generalforsamlingen blev følgende valgt ind i bestyrelsen:

  • Normann Andersen
  • Aase Ingerslev
  • Anne Bendtsen

og udgør herefter sammen med Uffe Pedersen og Jørgen Brink (som ikke var på valg) den nye bestyrelse.

Herudover blev følgende valgt som suppleanter:

  • Britt Vahl Rasmussen (1. suppleant)
  • Morten Karst (2. suppleant)

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig herefter med Normann Andersen som ny formand.

Forsamlingen takkede de udtrædende bestyrelsesmedlemmer – Malene Scheffmann og Gurli og Poul Rindebæk – for en stor indsats for forsamlingshuset.  Gurli og Poul slipper dog ikke forsamlingshuset helt, da Gurli frem til 1. juni står for kontakten til lejerne, ligesom Poul fungerer som kasserer ligeledes frem til 1. juni.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på