Orienterings- og menighedsmøde

Vester Hæsinge Præstegård

Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 Konfirmandstuen i V. Hæsinge Præstegård.
Forud for menighedsrådsvalget 17. september afholder vi orienteringsmøde samt det årlige menighedsmøde, hvor vi fortæller om menighedsrådets virke og planer. Herunder gudstjenesteformer, foredrag, koncerter, kor, udflugter, læsekreds, etc. samt vore visioner for den næste periode, som er en 2-årig funktionsperiode.
Det er ikke et opstillingsmøde, da det sker på valgforsamlingen den 17. september, men kom og vær med, og lad os få en snak om, hvordan vi fungerer. Vi er aktive og kreative. Der serveres kaffe og kage! Alle er velkomne! Vel mødt i Præstegården Birkevej 16, V. Hæsinge.

Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på