Oprettelse af litteraturkreds i X-Huset

Oprettelse af litteraturkreds
Orienterende møde, tirsdag den 5. sept.
kl. 19.00 i X-Huset
Kunne du tænke dig at være med i en litteraturkreds?
Kom til et orienterende møde!
Vi ønsker at benytte X-Husets nye hyggelige pejsestue.
Der satses på at læse ialt 4 bøger over sæsonen –
dvs 2 bøger i efteråret og 2 i foråret.
På orienteringsmødet fremlægges forslag til bogtitler
– nyere såvel som ældre titler – samt forfatteremner.
Tanken er, at vi på mødet drøfter og udvælger
de bogtitler, vi ønsker at læse i den kommende vinter.
Der er ingen tilmelding til orienteringsmødet
den 5. september – man møder blot
op. Bogtitler samt dato for fremtidige læsekredsmøder
drøftes på mødet.

Menighedsrådet
Hvis spørgsmål – kontakt Lina McQuillan, tlf.
6263 2266.

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på