Nyt fra Udviklingsrådet

Nyt fra Udviklingsrådet/X-Huset 

 

Med udgangen af august stoppede X-Husets driftsleder gennem snart 3 år, Helle Thygesen. Udviklingsrådet har pga. de økonomiske vilkår som følge af Coronakrisen været nødsaget til at opsige Helle. Det vil forandre hverdagen i og omkring X-Huset markant. 

 

Udviklingsrådets arbejde over de sidste par måneder har helt og holdent været fokuseret på at gennemgå alle de funktioner, som Helle har haft, samt få overblik over alle arbejdsområder i og omkring X-huset.

 

Hen ad vejen har vi fået omorganiseret X-husets drift, sådan at en række af klart definerede områder er blevet flyttet fra den gamle driftslederfunktion over på frivillige.

 

Øvelsen har været omfattende og har givet anledning til mange drøftelser for at finde den mest fornuftige opgavefordeling og samtidig sikre at kommunikationen mellem Udviklingsrådet og de frivillige bliver så enkel og direkte som muligt.

 

Vi har passeret den 1. september og den nye organisation er løbet af stablen og skal nu vise sig, om den kan holde sig flydende på vandet. 

 

Vi tror på det! 

 

Vi har hele vejen gennem forløbet oplevet rigtigt god vilje fra alle sider. Der er mange, der har tilbudt deres engagement og mange, der har skruet yderligere op for indsatsen. 

Vi har fået mange tilkendegivelser fra alle sider om folk, der gerne vil putte indhold i X-huset. 

 

Vi står nu med et meget stort medborger- og kulturhus, som kræver manges vedholdende indsats, hvis det skal bestå og videreudvikles. Hverdagen kræver lidt mere af os alle sammen, når vi ikke har den daglige leder i huset. Ikke desto mindre ser vi positivt på projektet og vi tror på, at:

 

Når folk tager medansvar for X-huset og spiller ind med igangsætning af aktiviteter og aktiv deltagelse, så vokser medejerskabet og lysten til at være medskabere.

 

Hvordan ser den nærmeste fremtid ud?

 

Udviklingsrådet har besluttet at køre videre uden lønnet driftsleder. Ønsket er, at vi med tiden kan ansætte en ny driftsleder i en mindre stilling og med en anderledes jobbeskrivelse end før. Vi har med Helle fået løst en række udviklingsopgaver, som har engangskarakter og derfor vil vi formodentligt ikke skulle tilbage til noget som var. Vi kan naturligvis ikke sige noget om, hvornår X-Huset igen er klar til at kunne bære en driftsleder. 

Christina, som gjorde rent i 10-15 timer om ugen, har fået andet arbejde og kan dermed ikke længere varetage rengøringen i X Huset. Vi har samtidig besluttet, at rengøringsarbejdet skal udføres professionelt, så vi sikrer en ensartet standard. Indtil da, omkring 1. Oktober, varetages rengøringen af frivillige.

 

Alle andre funktioner bæres af frivillige.

 

X-Husets ordrebog ser fornuftig ud nogle måneder frem i tiden. Det er lykkedes at fastholde de fleste af de aflyste arrangementer fra foråret, men vi har selvfølgelig tabt næsten 5 måneders drift. 

 

Der begynder stille og roligt at tikke henvendelser ind på nye arrangementer og vintersæsonen går nu i gang. 

 

Vi opfordrer alle til at udvise tålmodighed og forståelse for, at X-Husets drift nu køres af frivillige. Det er en stor koordinationsopgave, som kræver velvilje fra alle sider. Hjælper vi hinanden, skal det nok lykkes. Det har vi gjort så mange gange før.

Venlig hilsen

Hans Christian Balle

Formand for Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-huset

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på