Nye restriktioner.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer i kirkerne i V. Hæsinge og Sh. Lyndelse samt i præstegården.
I henhold til nye restriktioner vedr. afholdelse af gudstjenester meddeles følgende:
Gudstjenester i begge kirker afholdes foreløbigt som planlagt, men:
– Gudstjenesten varer max. 30 min.
– Afstandskravene øges fra 1 til 2 m.
– Menigheden synger ikke med på salmerne, men der må nynnes. Kirkesangeren synger salmerne, og organisten spiller musikken
– Der bæres stadig mundbind ved indgang til og udgang fra kirken
– Der afholdes ikke nadver
Der er stadig mulighed for at afholde kirkelige handlinger med ovenstående restriktioner. Max.
antal i Sh. Lyndelse: 24 og i V. Hæsinge: 28.
Ovenstående regler er gældende indtil nye restriktioner meddeles fra Kirkeministeriet.
Følgende arrangementer er aflyst:
– 13. jan.: Fyraftenssang i Sh. Lyndelse kirke
– 20. jan.: Foredrag i V. Hæsinge præstegård
– 20. jan.: Læsekreds i V. Hæsinge præstegård
– 28. jan.: Koncert i V. Hæsinge kirke
Vi holder læsere af Nyhedsbrevet orienteret om øvrige aflysninger, ligesom det vil fremgå af vores
hjemmeside http://www.vesterhaesingekirke.dk
Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på