Kirkerne åbner igen.

Kristi Himmelfartsdag den 21. maj kl. 09.00 åbnes dørene til Vester Hæsinge
kirke. Sognepræst Pernille Borum Stengaard forestår gudstjenesten.

Søndag den 24. maj er Eva Ladefoged tilbage.
Gudstjeneste i Vester Hæsinge kirke kl. 09.00 og i Sandholts Lyndelse kirke kl.10.00.
Øvrige gudstjenester følger kirkebladet.

Vi overholder naturligvis Kirkeministeriets retningslinjer for åbning af
kirkerne. Husk at holde afstand – og afspritte hænder før indgang til kirkerummet.

Vi glæder os til gensynet !
Menighedsrådet

Her kan du læse det nye Kirkeblad: Kirkebladet maj-august 2020

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på