Julehilsen til alle borgere på Vester Hæsinge-egnen

Snart sænker julefreden sig over alle hjem – i år godt hjulpet på vej af restriktioner. Det er nok de færreste, der vil opleve julen på samme måde som tidligere års jul.

 

Vi kan se tilbage på et år i Coronaens tegn, hvor plejer har været….. og er død og flere op- og nedjusteringer af retningslinjer og restriktioner har gjort hverdagen uforudsigelig. Det minder os alle om, hvor stor betydning vi har for hinanden i alle større eller mindre fællesskaber. 

 

En ting er sikkert, at ønsket om at komme tilbage til normaltilstandene er stort og mange i vores lokalområde har anstrengt sig for at kunne tilbyde rammer for fællesskab. Noget er lykkedes og noget har man med skuffelse måttet aflyse igen. Det kræver sin mand/kvinde at holde modet oppe og tro på, at det nok skal blive godt igen.

 

Udviklingsrådet har siden pandemiens begyndelse brugt meget tid på løbende at tilpasse driften af X-Huset til den øjeblikkelige situation og til det langsigtede perspektiv. Det spirende kultur- og medborgerhus, som var godt i gang med at lykkes, har vi langsomt og sikkert måttet lukke ned og i perioder køre på lavblus. I skrivende stund er alle aktiviteter stoppet.

 

Vi kan dog alle i lokalområdet se hinanden i øjnene og give hinanden en anerkendende nik. Der har ikke manglet vilje til at holde skansen og bakke op om X-husets fortsatte drift. Selvom perspektivet måske er svært at tidsfastsætte, så har viljen til at støtte op om vores fælleseje ikke fejlet noget. 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, som med stor vedholdenhed og stædighed har bidraget med frivilligt arbejde, hvor meningen har været svær at få øje på. Jeg vil også gerne sige tak til til alle de privatpersoner og virksomheder, som gennem året har bidraget økonomisk med støttearrangementer og kontante bidrag. Det hele tilsammen sikrer, at vores X-Hus kan bestå – at vi kan gå ind i et nyt år med en sikker tro på, at vi kommer helskindet gennem krisen.

 

Mon ikke at vi snart i det nye år kan mødes og nyde hinandens selskab?

 

Når den tid kommer, hvor der kan skrues op for aktiviteterne, er det mere end nogensinde før vigtigt, at vi står sammen og bruger hinanden. Alle områdets sociale institutioner: X-Huset, Multihuset, Sandholt Lyndelse forsamlingshus, Kirkerne og  alle foreningerne samt lokalområdets erhvervsliv har en særlig opgave i at hjælpe hinanden på benene igen. 

 

Glædelig jul og godt nytår 

 

På Udviklingsrådets vegne

 

Hans Christian H. Balle 

 

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på