Indvielse af glaskunst i V. Hæsinge kirke 20. februar kl. 17.00

Vester Hæsinge kirke indvier 20. februar et unikt glaskunstværk udført af glaskunstner Niels Chr.
Olesen, Skagen.
Tilblivelsen af kunstværket ”Livets dans” er sket i tæt samarbejde med menighedsrådet og skal
symbolisere tro, håb og kærlighed. Værket er udført i glas og messing. På messingkorset ses et
dansende par fremstillet i glas og på toppen ses et hjerte ligeledes i glas. Hjertet er symbol på
kærligheden, som er det største. Det øverste af to tværgående messingstager symboliserer korset og
troen og det nederste, ankeret, er symbol på håbet. Ankeret fungerer samtidig som en lysholder,
hvor kirkens gæster kan tænde et lys. Tænde et lys for én vi tænker på eller for en sag, vi har på
hjerte. Eller tænde et lys i taknemmelighed over at være med i livets dans.
V. Hæsinge Kirke modtog en donation, som muliggjorde købet af kunstværket. Donationen er en
arv fra Hans Jensen, V. Hæsinge, som igennem mange år har været en central person i kirkens liv
og arbejde.
Kunstværket præsenteres torsdag d. 20. februar kl. 17.00 – 18.00 ved en lille reception, hvor
kunstneren vil være til stede.

Kom til kirke-borgermøde i Sh. Lyndelse Kirke onsdag d. 19. februar kl. 17.00 – 17.45.
Vi har fået kalket vores smukke kirke, så nu skal den fyldes med liv!
Det bliver den, når vi holder gudstjenester, både de helt almindelige højmesser og de lidt anderledes
gudstjenester, og når vi har de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.
Men derudover kunne vi tænke os, at kirkerummet blev brugt noget mere i hverdagene.
Derfor inviterer vi til kirkemøde, for at høre om der er stemning for at mødes med andre i kirkerummet om
f.eks. sang, musik, samtale, debat eller ro og stilhed eller ….. ? Mulighederne er mange.
Kom og fortæl, hvordan du gerne vil være kirkegænger på en hverdag.
Vi byder på et lille glas og glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen Menighedsrådet.

Det nye Kirkeblad kan du læse her:Kirkeblad februar-maj 2020

 

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på