Indkaldelse til generalforsamling i Udviklingsrådet

Indkaldelse

til ordinær generalforsamling

i Den selvejende Institution Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-Huset

Generalforsamlingen afholdes i X-Husets store sal

torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.00

 

Alle borgere på Vester Hæsinge-egnen kan deltage og har stemmeret. Vester Hæsinge-egnen dækker Vester Hæsinge, Sandholt Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup.

 

Dagsorden:

1.Velkomst v. formand Hans Christian H. Balle

2. Valg af dirigent og referent.

3. Valg af stemmetællere – 2 stk.

4. Beretning v. formand Hans Christian H. Balle

5. Regnskab 2020 og Budget 2021 v. kasserer Jørgen Brink

6. Indkomne forslag

(Jf. §6, Stk. 4. Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse, og formanden skal videresende til de øvrige rådsmedlemmer senest 4 dage før. 

Jf. §7, Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

7. Præsentation af “Principper for anvendelse af Hans Jensens Arv

8. Valg til Udviklingsrådet – jf. §4 – Udviklingsrådets medlemmer.

9. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.

10. Evt.

 

Udviklingsrådet er vært for en kop kaffe/te og kage.

 

Vel mødt!

 

 

 

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på