”Glæden er fælles – K.E. Løgstrup”

Foredrag v/adjunkt Peter Aaboe Sørensen
Torsdag 14. oktober kl. 19.30 i X-huset, V. Hæsinge.

I vor sædvanlige livsudfoldelse er vi for det meste optaget af at undersøge, HVAD livet er for at kunne frembringe en række veldefinerede forklaringer. Men herved overses selve det, AT livet overhovedet er, hvilket rummer en uudgrundelig gådefuldhed og derfor kalder på en mere omfattende forståelse. Denne forståelse hensætter os i glæde og taknemmelighed over livets skænkethed, og hensigten er med afsæt hos den dan danske teolog og filosof K.E. Løgstrup at fremme en forståelse af glæden som det fælles i livet set i forhold til såvel det mellem-menneskelige som det skabte.

K. E. Løgstrup.

Foredraget er gratis; der kan købes drikkevarer.
Alle er velkommen !
Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på