Generalforsamling i Udviklingsrådet og Årets Vester Hæsinger

Rent faktisk så er dette gamle nyheder – en helt uge gamle – men derfor skal I ikke snydes for dem.

Torsdag den 9. marts fik vi afholdt den første ordinære generalsamling i Vester Hæsinge egnens Udviklingsråd, som er det nye navn for lokalområdets lokalråd.

De mange fremmødte fik formandens beretning, som bar præg af rigtig mange aktiviteter i lokalområdet, herunder ikke mindst byggeriet af Det Nye X-Hus. Beretningen blev sluttet af med offentliggørelsen af navnet på “Årets Vester Hæsinger” – en titel der gives til en borger i lokalområdet, der i det forgangne år har ydet en stor indsats til gavn for mange.

Fuldt fortjent blev det Hanne Duus, der fik titlen, hvor fulgte diplom, buket og et gavekort til frit valg blandt de lokale virksomheder med.
Hannes store indsats i bl.a. Broby IF, Madklubben og madlavning til MDvuns-huset er med til at gøre en tydelig forskel.

De mange fremmødte fik herefter en gennemgang af det forgangne års regnskab for Lokalrådet/X-Huset – og det var med stor tilfredshed, at der for 3. år i træk kunne fremvises en positiv drift – hvilket også er nødvendigt med de investeringer, der i disse år lægges i Det Nye X-Hus.

Herefter var en række tovholdere for igangværende udviklingsaktiviteter inviteret til at fortælle om deres projekter. Der var indlæg fra:

 • Skovsø-gruppen – der kunne fortælle om at de var klar til at indvie fase 1 fredag den 7. april, og allerede er i fuld gang med at planlægge og søge midler til fase 2.
 • Vejgruppen – der afventer nyt fra kommunen i forhold til den planlagte opgravning af Birkevej, og lokalområdets ønsker til at forskønne og trafiksikre hovedgaden igennem Vester Hæsinge i den forbindelse

 • X-Hus-outdoor – gruppen der arbejder med at udvikle de 40.000 m2 med “boldbaner” ved X-Huset til et rekreativt naturområde til sport, leg og ophold
 • NY Stenderup – landskabsbyen – hvor beboerforeningen er i fuld gang med at forskønne og udvikle landsbyen, og gøre klar til at gøre brug af de nye muligheder der er på vej i den nye Planlov
 • Til sidst fik de fremmødte en kort gennemgang af projekt “Det Nye X-Hus”. Projektet er nu så langt fremskredet at indvielsen forventes at blive i juni måned. Efter generalforsamlingen blev alle fremmødte budt ind på byggepladsen, og kunne ved selvsyn se lokalområdets kommende moderne borgerhus – Landsbyens Dagligstue

Projekter der klart viser, at vi ikke ligger på den lade side i Vester Hæsinge, Sh. Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup

Herefter var der valg til bestyrelsen for Vester Hæsinge egnens Udviklingsråd, hvor følgende blev valgt ind:

 • Bjarne Brøndgaard – Ny Stenderup – for 2 år
 • Kaj Stengård – Sh. Lyndelse – for 2 år
 • Jørgen Brink – Gl. Stenderup – for 2 år
 • Bjarne Fredberg Knudsen – Vester Hæsinge – for 1 år
 • Hans Christian Balle – Gl. Stenderup – for 1 år
 • Mette Schwartz – Ny Stenderup – som suppleant for 1 år
 • Karen Møller – Ny Stenderup – som suppleant for 1 år

Herudover blev Erik Boman og Uffe Pedersen valgt som revisorer for 1 år, men med en forventning om at revisionen overgår til en registreret revisor, som vedtægterne giver adgang til.

Til sidst var der traditionen tro takketaler, blomster og gavekort til de bestyrelsesmedlemmer, der trådte ud af lokalrådet/X-Hus-ledelsen.

En stor tak til:

 • Laurits Knudsen
 • Hanne Knudsen
 • Per Bertelsen
 • Jørn Bertelsen
 • Britt Vahl Rasmussen

for mange års engageret indsats.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på