Udviklingsrådet ønsker at styrke mulighederne i arbejdet med rådets forskellige opgaver og fremkommer derfor med et forslag til vedtægtsændringer.

Udviklingsrådet vil gerne gøre det muligt at samle en stor driftsgruppe bag X-Huset, der kan løfte alle opgaverne i bestræbelserne på at få et attraktivt Kultur- og medborgerhus.

Forslag til ændringer af vedtægter for DSI  – Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-Huset

Forslagsstiller: Hans Christian H. Balle, Gl. Stenderupvej 35, 5672  Broby

Der foreslås ændringer til vedtægterne §12:

Nugældende tekst:

§12. X-Huset 

 

Denne paragraf omhandler ”X-Huset”, som drives under Udviklingsrådet. 

Stk. 1. Opgaven for X-Huset er at drive og udvikle faciliteter til gavn for lokalområdets borgere og foreninger. 

Stk. 2. Udviklingsrådet nedsætter et driftsudvalg bestående af 3 personer. 

Driftsudvalget skal have følgende medlemmer: 

  • Mindst et medlem fra Udviklingsrådet 
  • X-husets driftsleder 
  • Det tredje medlem kan være et eksternt udpeget af Udviklingsrådet. 

Udviklingsrådet har til enhver tid ret til at udpege/afsætte medlemmer af driftsudvalget inden for ovenstående rammer. 

Stk. 3. Der kan trækkes på Udviklingsrådets kasserer i økonomiske spørgsmål eller opgaver. Driftsudvalget arbejder ud fra de af Udviklingsrådet fastsatte rammer. 

Hvert medlem af driftsudvalget kan til enhver tid anmode om, at en beslutning løftes op til endelig stillingtagen i Udviklingsrådet. 

Stk. 4. Driftsudvalget skal udarbejde et budget for X-Huset, som efterfølgende skal godkendes af Udviklingsrådet. 

 

Der foreslås følgende ændringer til §12:

§12. X-Huset 

Denne paragraf omhandler ”X-Huset”, som drives under Udviklingsrådet. 

Stk. 1. Opgaven for X-Huset er at drive og udvikle faciliteter til gavn for lokalområdets borgere og foreninger. 

Stk. 2. Udviklingsrådet nedsætter et driftsudvalg bestående af minimum 3 personer. 

Driftsudvalget skal have følgende medlemmer: 

  • Mindst et medlem fra Udviklingsrådet 
  • X-husets driftsleder 
  • Det/De øvrige medlem/mer kan være eksterne medlemmer udpeget af Udviklingsrådet. 

Udviklingsrådet har til enhver tid ret til at udpege/afsætte medlemmer af driftsudvalget inden for ovenstående rammer. 

Stk. 3. Der kan trækkes på Udviklingsrådets kasserer i økonomiske spørgsmål eller opgaver. Driftsudvalget arbejder ud fra de af Udviklingsrådet fastsatte rammer. 

Hvert medlem af driftsudvalget kan til enhver tid anmode om, at en beslutning løftes op til endelig stillingtagen i Udviklingsrådet. 

Stk. 4. Driftsudvalget skal udarbejde et budget for X-Huset, som efterfølgende skal godkendes af Udviklingsrådet. 

 

Gl. Stenderup, den 19. maj 2021

Hans Christian H. Balle