Generalforsamling i Pensionistforeningen.

Vester Hæsinge Pensionistforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 15 marts kl. 14.00 i X-Huset. (erstatter den tidligere indkaldelse til d. 31. januar, der blev aflyst gr. Corona)

Dagsorden iflg. vedtægterne, med bring venligst den tidligere omdelte dagsorden.

Vester Hæsinge Pensionistforening.

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på