Fredags Cafe i V. Hæsinge Præstegård

Kirker under verdens tag
Foredrag ved teolog og præst Lars Storm Kristensen
Cafémøde fredag den 24. januar kl. 16.00 – 18.00
i Vester Hæsinge Præstegård
Kirker under verdens tag er et foredrag om en rejse i inkaernes fodspor op igennem
Peru til Alto Peru, nutidens Bolivia og ned igennem Argentina fra nord til syd
igennem Patagonien og Ildlandet nær kap Horn. Udgangspunktet for denne
rejseberetning var et studie i de lutherske kirker i Bolivia og Argentina i 500-året for
reformationen. For hvordan tager en luthersk evangelisk kirke (ligesom f.eks. den
danske kirke) sig ud når den flyttes til en hel anden del af jordkloden og på samme tid blot er en beskeden minoritetskirke. Denne rejse i Sydamerika var først og fremmest ét stort møde med mennesker og deres fortællinger – fortællinger forstået i et lidt bredere perspektiv som livshistorier.
Måden du lever på og måden du praktiserer eller ikke praktiserer din kristendom på er i dette perspektiv en måde at fortælle din livshistorie, så hvordan fortæller disse mennesker og menigheder i Sydamerika deres fortælling(er). Foredraget handler om disse spørgsmål og mødet med menigheder og med nye venner.
Alle er meget velkomne! Der er gratis entré, og der kan købes forfriskninger til 20 kr.
Mvh. Vester Hæsinge- og Sandholts Lyndelses Menighedsråd

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på