Foredrag om naturen ved Arreskov Sø

Naturen om Arreskov Sø
Foredrag ved Erik Ehmsen
Tirsdag den 15. marts kl. 14.00 – 16.00
Vester Hæsinge Præstegård

Gennem 40 år har han set på naturen ved Fyens største sø, Arreskov Sø. Det har nu resulteret i en bog om søen og naturen omkring den. Her er beskrevet fugle, planter, insekter og meget andet. De fleste kender kun søen fra fugletårnet ved Sollerup, hvor der er en flot udsigt ud over Fyns største sø. Her synger nattergalen sammen med alle de andre virtuoser, der gæster søen og naturen.
7 arter af orkideer bebor engene og skovene rundt om søen. De mange ture til området har også givet mange spændende og sjove oplevelser, specielt har det lokale havørnepart stået for spektakulære oplevelser. Sjældne arter som hasselmus, stor vandsalamander og markfirben
giver området status om et unikt naturområde. Erik vil tage os med på en tur rundt blandt alle de vilde skabninger.
Foredraget er gratis og alle er velkommen. Der serveres kaffe/the og kage i pausen.

Menighedsrådet

 

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på