Forårskoncerten er aflyst pga. manglende tilslutning.