Festlig dag i Præstegården.

Vester Hæsinge Præstegårds

 300-års jubilæum 

Jubilæet blev fejret, efter alle kunstens regler, med vajende flag alle’ gennem byen, stort festligt anlagt program, med kaffebord – under holdning – spisning hygge og et festligt klædt menighedsråd.

Smuk og meget interessant bog!
Bogen om Vester Hæsinge Præstegård kan stadig købes for kr. 120,- 

Præste- og kirkeliv i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse Sogne fra 1715 – 2015

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på