Generalforsamling i Hjerterstarter forening

08mar19:00Generalforsamling i Hjerterstarter forening19:00(GMT+00:00)

Om denne begivenhed

Generalforsamling i Vester Hæsinge Hjertestarter tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19:00 – 21:00
Afholdes: X-huset(lille lokale i kælderen)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Forelæggelse af bestyrelses forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
6. Behandling af indkomne *forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år) – (formanden vælges af bestyrelsen)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år
9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant for et år
10. Eventuelt
Mvh Bestyrelsen
*Forslag indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

Mere

Tidspunkt

8. marts 2016 19:00(GMT+00:00)

X-Huset, lille lokale i kælderen

Get Directions