Du inviteres til Repræsentantskabsmøde

IMG_3677Foreninger, interessegrupper og borgere indkaldes hermed til det 22. Repræsentantskabsmøde i X-Huset:

Den 8. oktober 2014, kl. 19.00 i X-Huset.

Tema:
“Fra ord til handling: Drøftelse og orientering om, hvad der sættes igang i efteråret i efteråret.
Dagsorden publiceres senere på hjemmesiden sammen med evt. indkomne forslag.

Spred gerne budskabet om mødet og inviter andre borgere med fra Lokalområdet.

Medlemmer af repræsentantskabet061014

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på