I går kunne det nye Udviklingsrådet, for Sandholt Lyndelse, Vester Hæsinge, Ny- og Gl. Stenderup, konstituere sig som bestyrelse.

Formand: Dina Rosenberg

Næstformand: Nina Fladegaard

Bestyrelsesmedlem: Ole Worregård

Bestyrelsesmedlem: Hans Christian Balle

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Brøndgaard

Suppleant: Maja Ingerslev

Kasser: Jørgen Brink

Jørgen Fristoft og Britt Rasmussen havde valgte ikke at stille op til bestyrelsen i år.

Vi vil gerne sige dem en stor tak for deres tid i bestyrelsen. De forsætter med andre frivillige projekter. Det sætter vi stor pris på.

Den nye bestyrelses er besluttet på at skabe et udviklingsråd der styrker hele egnen. De vil skabe et stærkt fællesskab på tværs af de fire byer.

Når alle er vendt tilbage fra en tiltrængt sommerferie, vil bestyrelsen afholde en workshop, hvor de vil nytænkte udviklingsrådet og få skabt de visioner og drømme, som skal drive udviklingsrådet og skabe en sammenhængende udvikling for alle fire byer.

Med Venlig Hilsen

Det nye Udviklingsråd