Onsdag den 15 marts, afholdte Bakkelandets lokalråd den årlige generelforsamling.

Denne gang lagde Sandholt Lyndelse Forsamling lokaler til arrangementet – TAK FOR DET!

Aftenen startede med et spændende foredrag – som blev holdt af Harald Kirketerp-Møller, der sammen med sin hustru Susanne Kirketerp-Møller ejer og driver Sandholt Gods.

Lokalrådet bød bagefter på stort ostebord, købt hos det Lokale Mejeri, Sinai.

Vi mener selv det var en meget vellykket aften. Der var stor opbakning, folk kom med godt humør og var med til at skabe en lokal og social aften. Tak til alle jer der deltog.

Lokalrådet fremlagde igen deres vision og mission for egnen – og fortalte blandt andet om det nye velkomstblad som var blevet udarbejdet og produceret i det forgange år. Et af de helt store og nye projekter, er at lokalrådet er ved at skulle igangsætte projektet omkring stisystemer, som skal forbinde vores fire byer.

Til sidst skulle der selvfølgelig være valg, alle der var på valgte at ville genopstille, og blev valgt igen.

Men der var også et nyt ansigt der meldte sig på banen. En ny tilflytter til Vester Hæsinge, Thomas W. Leth – og som også blev valgt ind.

Allan fra Kaptajngården ledte os igennem aftenen som ordstyrer. Hvilken han gjorde med god stemning og

22 marts – konstituerede bestyrelsen sig.

Forkvinde – Dina Rosenberg
Næstforkvinde – Nina Fladgård
Kasser – Ole Worregård
Sekretær – Bjarne Brøndgaard
Menigt medlem – Simon Nørlev
Suppleant – Thomas W. Leth

 

Vi glæder os til at komme i gang med et nyt bestyrelses år.