Arbejdsdag i X-Huset lørdag den 26. sept.

For at X-Huset altid fremstår indbydende og funktionsdygtigt er vi en gruppe af Handy-men/women, som mødes ca. en gang om måneden til arbejdsdag. Lige nu er vi omkring 12 – 14 stykker, der går til opgaven med mange forskellige evner og kompetencer. Vi vedligeholder, reparerer, ordner udenomsarealer og meget andet.

Det gode er, at der er altid plads til flere i gruppen, hvis du har lyst til at kaste noget energi ind i vores fælles projekt, X-Huset. Så kom og vær med!!

Vi indkalder nu til efterårets første arbejdsdag:

Lørdag den 26. september, kl. 9.00 – 12.00

Vi mødes i “Mænds Mødesteders” lokale (ovenpå Lokalhistorisk Arkiv), hvor vi gennemgår, hvad der skal ske og hvor vi fordeler opgaverne.

Lige nu ser opgavelisten sådan ud:

  • Hækklipning
  • Ukrudtshakning og brænding ud til vejen
  • Rivning af gårdsplads
  • beskæring af træer ved kørevejen til gamle X-Hus.
  • Oprydning i skuret
  • Feje blade under den store trappe
  • Lugning i alle de små hække
  • Opsætning af nøgleboks
  • Vinduesvask

Efter arbejdet er der mad, drikke og hyggeligt samvær. Birgitte Sejr og John Lehman laver mad!

Tilmelding er nødvendig af hensyn til madlavningen. Dette gøres på mail til Bo Møller: 12345bomoller@gmail.com

Venlig hilsen

Bo Møller og Bent Pedersen (X-Husets “pedeller”)

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på