Aflysning af kor.

Kirkesanger i Sandholts Lyndelse og leder af det nyetablerede kor, Simon Krindel, har valgt at acceptere et fuldtidsarbejde uden for kirken. Det er vi naturligvis kede af. Den annoncerede genopstart af koret 26. aug. er derfor aflyst.
Vi forsøger nu at finde en ny korleder. Samtidig er det nødvendigt at overveje, hvorledes koraftenerne kan afholdes i fremtiden under hensyntagen til de skærpede restriktioner og afstandskrav, der gælder for kor- og sangarrangementer.
Vi informerer i Nyhedsbrevet, når nyt foreligger.
Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på