Vester Hæsinge Pensionistforening er oprettet 1946 og dækker områderne Vester Hæsinge, Sandholts Lyndelse, Ny- og Gl. Stenderup.

Foreningens formål
At samle alle over 60 år, samt førtidspensionister, for gennem fælles indsats at samle ældre til møder, sammenkomster, udflugter og lignende og varetage ældres interesser overfor offentlige myndigheder.

Medlemsskab af foreningen koster 100 kr. årligt.
Foreningen har 125 medlemmer.

Formand for Pensionistforeningen
Lilly Rasmussen
Engbækvej 13 A
Vester Hæsinge
Tlf. 29 82 16 14

Næstformand
Erling Holm
Vestergade 41

Kasserer
Ib Nielsen
Vestergade 12

Bestyrelsesmedlem
Hans Pedersen
Jordløsevej 8

Bestyrelsesmedlem
Gudrun Pedersen
Sinaivej 2

Suppleanter

Esther Jacobsen
Horseballevej 30

Karin Aagård
Sinaivej 8